Ajankohtaista

WAASAWÄRTSILÄN SAIRAUSKASSAN LISÄETUUDET LOMAUTUKSEN YMS. AIKANA:
Kassan sääntöjen mukaan lomautuksen aikana kassan lisäetuuksia EI makseta. Tällöin jäsenellä on oikeus ainoastaan Kela-korvaukseen.

Sähköisen tunnistautumisen muutokset 14.9. alkaen

Maksupalvelulain uudistus asettanut uudenlaisia vaatimuksia pankkien tarjoamiin tunnistusmenetelmiin. Jatkossa palveluihin tulee kirjautua menetelmällä, joka täyttää vahvan tunnistamisen määritelmän. Lakimuutoksen taustalla on asiakkaan asiakastietojen sekä maksamisen turvallisuuden takaaminen.
Syyskuussa voimaan astuvat muutokset pankkien tarjoamiin tunnistusmenetelmiin koskevat myös esim. Kelan verkkoasiointipalvelua ja Omakantaa, joissa on käytössä suomi.fi-tunnistus.

KASSAAN LIITTYMINEN

Sairauskassaan voi liittyä (sekä työntekijät että toimihenkilöt) 6 kk:n sisällä työsuhteen alkamisesta.

Olemme työpaikkakassa, joka maksaa jäsenilleen kela-korvaukset sekä omavastuuosuudet ja lisäksi lisäetuuksia. Hoidamme myös jäsenen sairaanhoitokorvaukset sekä sairauspäivä- ja vanhempainpäiväasiat.
Löydät lisää tietoa täältä, Compassista tai toimistostamme Wärtsilän STH-talosta (Vaskiluodossa)
Kassaan liittyminen onnistuu oheisella lomakkeella:
LIITTYMISLOMAKE
MEDLEMSBLANKETT
MEMBERSHIPAPPLICATION
Lomakkeen voi tulostaa, täyttää ja toimittaa osoitteeseen WaasaWärtsilän sairauskassa, Teollisuuskatu 1, 65170 Vaasa tai sähköpostilla waasawartsilan.sairauskassa@kela.fi

TIEDOTE

Hyvä sairauskassan jäsen
MUISTATHAN, että

Kassan sääntöjen mukaisia korvauksia ei makseta jäsenelle, joka sairastuu ollessaan palkattomalla lomalla (lomautus-, hoito-, opinto-, tai vuorotteluvapaalla).

Jäsenen tulee itse ilmoittaa sairauskassaan jäädessään palkattomalle lomalle.

Toimita kaikki alkuperäiset asiapaperit ja korvaushakemus täytettynä (kun kyse kela-korvattavasta kustannuksesta) sekä maksukuitti kassaan. Pankin kuitti ei ole pakollinen, korvaukseen riittää että laskussa on merkintä ”maksettu” sekä päivämäärä.

Silmälasirahan korvaamiseen tulee olla nimellä varustettu kuitti silmälasiliikkeestä.

Maksa kustannukset kokonaan (esim. hammaslääkäri), älä anna vähentää Kelan osuutta! Silloin voimme korvata kustannukset sinulle nopeammin. Jos kela-korvaus on vähennetty jo, voit joutua odottamaan korvausta jopa viikkoja. Poikkeuksena lisäetuuseläkejäsenet, joiden kela-etuuksia emme voi käsitellä kassassa.

Sairauskassa on tehnyt laskutussopimuksen apteekkien (Vaasa, lähikunnat sekä Yliopiston apteekki), Mehiläisen, Terveystalon ja Synlabin kanssa. Nämä sopimukset toimivat näyttämällä kassalla Kela-korttia, missä on sairauskassan numero 12702 (Mehiläinen ja Terveystalo; vain työsuhteessa oleville jäsenille). HUOM! Lääkäriaseman kassalla tulee käydä myös lääkäriasemalta poislähtiessä, jotta laskutus menee oikein.

ELÄKEJÄSENELLE:

Eläkejäsenille ei korvata yksityislääkäriasemien kustannuksia. Poikkeuksena silmälääkäri, gynekologi ja urologi, jotka hallitus on linjannut korvattaviksi. Eläkejäsenet eivät voi käyttää lääkärikeskusten suorakorvaussopimuksia, vaan kustannukset tulee maksaa ensin itse.

HUOM! Sekä palkkaa että eläkettä samanaikaisesti saavat jäsenet (= osa-aikaeläkeläiset) rinnastetaan lisäetuusasioissa työsuhteessa oleviin.

Ns. eläkeputkeen jäävät, voivat uudelleen liittyä sairauskassaan jäädessään eläkkeelle. Edellytyksenä työttömyysajan jälkeen eläkejäseneksi liittymiselle on se, ettei välissä ole ollut missään muualla töissä ja sairauskassan jäsenyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 15 vuotta.

Lisätietoja sairauskassan toimistosta!