Tietosuojaseloste

Dataskyddsbeskrivning

Privacy policy

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Sitä sovelletaan eri organisaatioiden kaikessa toiminnassa, jossa käsitellään henkilötietoja. Tietosuoja-asetus lisää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Henkilötietojen käsittely kassassa perustuu jäsenen antamaan suostumukseen, vakuutuskassalain mukaiseen toimintaan (lisäetuus) ja kassalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (Kela).

Tietosuojaseloste / Privacy policy / Dataskyddsbeskrivning