WaasaWärtsilän sairauskassan

LIITTYMISLOMAKE (PDF)

MEDLEMSBLANKETT (PDF)

MEMBERSHIP APPLICATION.pdf

ELÄKEVAKUUTETUN HAKEMUSLOMAKE (PDF)

PENSIONÄRS MEDLEMSBLANKETT.pdf

Tietosuojaseloste / Privacy policy / Dataskyddsbeskrivning

Asioi verkossa

Verkossa asiat sujuvat vikkelämmin. Hakemukset ovat perillä heti, ja liitteetkin voi lähettää kätevästi kuvina:

Kela-asiat:https://www.kela.fi/asiointi
Lisäetuudet: https://waasawartsilan.omasairauskassa.fi/

Sköt ärenden på webben

På webben sköter du ärenden smidigare. Din ansökan är genast framme, och du kan skicka bilagorna behändigt som bilder.
Fpa ärenden: https://www.kela.fi/web/sv/etjanst
Tilläggsersättningar: https://waasawartsilan.omasairauskassa.fi/

Apply for benefits online

Keep up-to-date about the status of your application, your benefit data and payment dates.

KELA benefits: https://www.kela.fi/web/en/e-services
Fund reimbursements: https://waasawartsilan.omasairauskassa.fi/

KELA/FPA Lomakkeet/Blanketter/forms:

Hakemus – vanhempainetuudet

Ansökan – Föräldraförmåner

Application – Parental benefits 

Hakemus – Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset

Ansökan – Sjukvårdskostnader som uppkommit i Finland

Claim – Medical care expenses incurred in Finland

Hakemus – Matkakorvaus

Ansökan – Reseersättning

Claim – Reimbursements for travel costs

PDF-tiedostojen katseluun tarvitset Windows-koneella esim. Adobe Acrobat Readerin joka löytyy täältä.