Korvausten hakeminen

Lisäetuudet ja Kela-korvaukset on haettava 6 kk:n kuluessa kustannusten maksupäivästä.

Tositteet voidaan toimittaa alkuperäisinä toimistoomme (käynti, posti/ Wärtsilän sisäinen posti) tai skannattuna/ valokuvattuna Iris-asiointipalvelun tai Kelan nettisivujen asiointipalvelun kautta (kela-korvattavat). Sähköpostiyhteytemme ei ole suojattu joten henkilötietoja sisältävät hakemukset on suositeltavaa lähettää joko sisäisellä postilla tai sähköisesti kela.fi-sivujen verkkoasioinnin kautta tai lisäetuuteen liittyvät hakemukset IRIS-asioinnin kautta.

NÄIN HAET KORVAUSTA:

Kela-korvattavat = mm. yksityisen lääkärin/ hammaslääkärin/ suuhygienistin kustannukset (=palkkiot/tutkimukset), omavastuun ylittävät matkakustannukset (ov 25 e/suunta) ja Kela-korvattavat lääkkeet, kun Kela-korvausta EI ole vähennetty.

   -Täytä ja allekirjoita korvaushakemus SV127
   -Kelan selvityslomakkeet annetusta hoidosta/tehdystä tutkimuksesta ja tarvittavat lähetteet (suuhygienisti)
   –Kuitti/laskuosa, josta ilmenee, että kustannus on maksettu (oma kuittaus riittää)

Ei-kela-korvattavat eli lisäetuuskorvaukset = mm. kunnallisen hammaslääkärin/ terveyskeskuksen/ sairaalan/ hierojan kustannukset, alle omavastuun matkakustannukset, apuvälineet ja silmälasit sekä kustannusten omavastuut joista Kela-korvaus ON jo vähennetty.

     –Kuitti/ laskuosa, josta ilmenee asiakkaan nimi ja että kustannus on  maksettu (oma kuittaus riittää), hierontaan, fysioterapiaan ja apuvälineisiin lisäksi lääkärin lähete!
    -Korvaushakemusta ei tarvita, huomaa kuitenkin ilmoittaa tilinumerosi, jos se on muuttunut!

Kassan sääntöjen mukaisia lisäetuuskorvauksia ei makseta vakuutetulle, joka sairastuu ollessaan palkattomalla lomalla (lomautus-, hoito-, opinto-, tai vuorotteluvapaalla HUOM! Vakuutetun tulee itse ilmoittaa sairauskassaan jäädessään palkattomalle lomalle)

Silmälasirahaa koskeva kahden vuoden laskenta-aika alkaa lasien hankintapäivästä (maksupäivä) ja hammashoidossa käyntipäivästä (laskun viimeisimmästä käyntipäivästä). Tarkista uuden rahan alkamisajankohta toimistostamme tai IRIS-asiointipalvelusta! Hammas- ja silmälasirahaa voi saada vasta vuoden jäsenyyden jälkeen.

Toimistokuluja EI korvata, eikä ajokortin uusimista (ei sairaudenhoitoa).

Korvaukset maksetaan jäsenen ilmoittamalle tilille, maksupäivät tiistaisin ja perjantaisin.

HARKINNAN MUKAAN MAKSETTAVAT KORVAUKSET:

• Lääkkeet, jotka eivät ole Kela-korvattavia.

• Korvausta voi anoa kassan hallitukselta:
– vapaamuotoinen hakemus tarpeellisine selvityksineen (perusteltu hakemus, mahdollinen kustannusarvio, sairauskertomus tms.) tulee toimittaa sairauskassan toimistoon hyvissä ajoin ennen lääkkeenhakua tms.

• Tarkemmat ohjeet saat sairauskassan toimistosta.

KASSAN HOITAMAT KELAN ETUUDET:

Sairauskassamme on työpaikkakassa, joka myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia, joita ovat:

• sairaanhoidon korvaukset
• sairauspäiväraha
• vanhempainetuudet (raskaus-, isyys- ja vanhempainpäiväraha)

Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saat kassasta, KELAN toimistosta tai osoitteesta kela.fi.