Info på svenska

Home » Info på svenska

Medlemskapet:

Alla som har ett arbetsförhållande med följande företag och får sin huvudsakliga lön från dessa arbetsgivare kan frivilligt ansluta sig till kassan: Wärtsilä-koncernens verksamhetsställen i Finland, DHL Supply Chain på Wärtsilä Vaasas verksamhetsställen, Fortaco Oy Korsholms fabrik och KPA Unicon Group Oy Kiuruvesi.

Medlemskap i kassan är frivilligt. Ansökan om medlemskap bör lämnas in senast sex månader efter att en tillsvidareanställning har inletts.

Det är även möjligt att vara pensionärsmedlem i kassan. Mer information om detta får du från kassans kontor.

Den som ansluter sig som medlem i kassan får ett nytt sjukförsäkringskort (FPA-kort) försett med arbetsplatskassans nummer 12702. Kortet får INTE användas efter att medlemskapet upphört eller medan medlemmen har oavlönad ledighet (t.ex. under alterneringsledighet). Kassans tilläggsfördelar gäller inte under oavlönad ledighet.

Medlemsavgiften är 1,4 % av den lön som är underkastad lagen om förskottsuppbörd, dock maximalt 62,50e/månad för tjänsteman och 28,80e/löneperiod för arbetare.


Sjukkans ersätter:

  • 100 %: läkararvoden, mediciner för vård av sjukdom enligt läkarordination med FPA-ersättning, laboratorie- och andra undersökningar enligt läkarordination, sjukhus- och hälsovårdscentralavgifter, synbesiktning av optiker, resekostnader (enligt Kela)
  • 70 %: magnetiska undersökningar enligt läkarordination, fysioterapi och massage enligt läkarordination (högst 20 behandlingar/år)
  • hjälpmedel (stöd, bindningar) enligt läkarordination upp till 170 euro, begravningsbidrag 1010 euro
  • efter ett års medlemskap ersätts kostnader för tandvård och kostnader för glasögon upp till 450 euro vartannat år.

 

Expeditionsavgifter för en privat läkarstation eller sjukvårdsanstalt ersätts INTE.

Ersättning för sjukvårdskostnader skall sökas inom sex månader från att kostnaden har betalts. Medlemmen bör se till att ersättningsansökan är ifylld och att kostnader för vilka ersättning söks är betalda.


Sjukkassan har ingått avtal om direktdebitering med följande ställen:

  • – Apoteken i Vasa och närområdet, Yliopiston apteekki (mer detaljerad förteckning hittar du på sjukkassans webbplats)
  • – Mehiläinen i Vasa
  • – Terveystalo i hela Finland
  • – Synlab i hela Finland

Dessa ovan nämnda ställen ger medicin, vård och undersökningar samt läkararvoden som är ersättningsgiltiga hos FPA utan ersättning mot uppvisande av sjukförsäkringskortet. I övrigt skall medlemmen själv betala kostnaderna i sin helhet, tjänsteproducenten får INTE dra av sjukförsäkringsersättningen.

 

Mer information: Allmän direktiv 010119