JÄSENYYS JA TOIMINTAPIIRI:

Kassan jäsenyys on vapaaehtoinen kaikilla sen toimintapiiriin kuuluvilla henkilöillä.

Kassan toimintapiiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat työsuhteessa sairauskassan sääntöjen 4§:ssä mainittuihin yrityksiin ja saavat näiltä työnantajilta pääasiallisen toimeentulonsa.

Jäsenyyttä on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen alkamisesta.

Kassan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Eläkkeelle siirtyvän henkilön on ilmoitettava jäsenyyden jatkamisesta kassalle kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon eläkepäätöksestä.

JÄSENMAKSU:

Jäsenmaksu on työsuhteessa olevalta jäseneltä 1,4 % ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 62,50e/kk toimihenkilöillä ja 28,80e/palkkakausi työntekijöillä.  

Työnantaja pidättää jäsenmaksun jäsenen palkasta palkanmaksun yhteydessä.

Eläkejäsenten jäsenmaksu on 42,50e/kk ja osa-aikaeläkeläisillä eläkkeen ajalta 21,25e/kk (50% työaika).Sairauskassa lähettää laskut jäsenmaksuista eläkejäsenille/osa-aikaeläkeläisille kerran vuodessa (maksueriä on neljä).

PALKATON LOMA:

Kassan sääntöjen mukaisia korvauksia ei makseta jäsenelle, joka sairastuu ollessaan palkattomalla lomalla (lomautus-, hoito-, opinto-, tai vuorotteluvapaalla).
Jäsenen tulee itse ilmoittaa sairauskassaan jäädessään palkattomalle lomalle.

KELA-KORTTI:

Liittyessä kassan jäseneksi henkilö saa työpaikkakassan numerolla 12702 varustetun uuden Kela-kortin. Tämä kortti on voimassa niin kauan kuin jäsenyys kestää. Kortti on palautettava sairauskassaan tai leikattava kahtia jäsenyyden päättyessä.

Korttia ei saa käyttää:

Jäsenyyden päätyttyä tai jäsenen ollessa palkattomalla vapaalla.