Vakuutussuhde

TOIMINTAPIIRI JA VAKUUTUSSUHDE:

Kassaan liittyminen on vapaaehtoinen kaikilla sen toimintapiiriin kuuluvilla henkilöillä.

Kassan toimintapiiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat työsuhteessa sairauskassan sääntöjen 4§:ssä mainittuihin yrityksiin ja saavat näiltä työnantajilta pääasiallisen toimeentulonsa.

Vakuutussuhdetta on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen alkamisesta.

Kassan hallitus päättää vakuutetuksi hyväksymisestä.

Eläkkeelle siirtyvän henkilön on ilmoitettava jäsenyyden jatkamisesta kassalle kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon eläkepäätöksestä.

VAKUUTUSMAKSU:

Maksu on työsuhteessa olevalta vakuutetulta 1,4 % ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 62,50e/kk toimihenkilöillä ja 28,80e/palkkakausi työntekijöillä.  

Työnantaja pidättää maksun vakuutetun palkasta palkanmaksun yhteydessä, ellei toisin ole sovittu.

Eläkevakuutettujen jäsenmaksu on 42,50e/kk ja osa-aikaeläkeläisillä eläkkeen ajalta 21,25e/kk (50% työaika).Sairauskassa lähettää laskut jäsenmaksuista eläkeläisille/osa-aikaeläkeläisille kerran vuodessa (maksueriä on neljä).

PALKATON LOMA:

Kassan sääntöjen mukaisia korvauksia ei makseta vakuutetulle, joka sairastuu ollessaan palkattomalla lomalla (lomautus-, hoito-, opinto-, tai vuorotteluvapaalla).
Vakuutetun tulee itse ilmoittaa sairauskassaan jäädessään palkattomalle lomalle.

KELA-KORTTI:

Liittyessä kassan vakuutetuksi henkilö saa työpaikkakassan numerolla 12702 varustetun uuden Kela-kortin. Tämä kortti on voimassa niin kauan kuin vakuutussuhde kestää. Kortti on palautettava sairauskassaan tai leikattava kahtia vakuutussuhteen päättyessä.

Korttia ei saa käyttää:

Vakuutussuhteen päätyttyä tai vakuutetun ollessa palkattomalla vapaalla.