Hallinto

KASSANKOKOUS:
Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan vakuutetulla on oikeus osallistua. Kassalla on vuosittain yksi varsinainen kassankokous, joka pidetään viimeistään huhtikuussa.

HALLITUS:
Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sairauskassalla on hallitus, johon kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenen toimintakausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenet valitaan kassankokouksessa. Sairauskassan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

KASSAN TOIMITUSJOHTAJA:

Kassan toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

SAIRAUSKASSAN HALLITUS:
Varsinainen jäsen (varajäsen)

Ari Rintala, puheenjohtaja (Esa Blom)Wärtsilä Finland Oy
Jukka Lehtiniemi, varapuheenjohtaja (Kimmo Sikanen)Wärtsilä Finland Oy
Juha Hakola (Juha Mäkiranta)Fortaco Oy, Mustasaaren tehdas
Marko Parttimaa (Ove Blom)Wärtsilä Finland Oy
Janne Koskimäki (Vesa Toivola)Wärtsilä Finland Oy
Anders Warg (Pirkko Tiensuu)Wärtsilä Finland Oy
Kari Järviö (Lars-Johan Andersson)Wärtsilä Finland Oy
Ann Miller (Sebastian Suurholma)Wärtsilä Finland Oy