KASSANKOKOUS:
Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua. Kassalla on vuosittain kaksi varsinaista kassankokousta, joista toinen pidetään viimeistään huhtikuussa ja toinen viimeistään marraskuussa.

HALLITUS:
Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sairauskassalla on hallitus, johon kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenen toimintakausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenet valitaan marraskuun kassankokouksessa. Sairauskassan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

KASSANJOHTAJA:

Kassanjohtajan tehtävänä on hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

SAIRAUSKASSAN HALLITUS:
Varsinainen jäsen (varajäsen)

Ari Rintala, puheenjohtaja (Esa Blom)
Wärtsilä Finland Oy

Jukka Lehtiniemi, varapuheenjohtaja (Kimmo Sikanen)
Wärtsilä Finland Oy

Juha Hakola (Juha Mäkiranta)
Fortaco Oy, Mustasaaren tehdas

Marko Parttimaa (Janne Koskimäki)
Wärtsilä Finland Oy

Matti Latvakoski (Vesa Toivola)
Wärtsilä Finland Oy

Anders Warg (Pirkko Tiensuu)
Wärtsilä Finland Oy

Kari Järviö (Lars-Johan Andersson)
Wärtsilä Finland Oy

Ann Miller (Sebastian Suurholma)
Wärtsilä Finland Oy